Basic White Loaf

Ex Large Large Medium
Yeast 1¼ tsp 1 tsp ½ tsp
Strong white flour 600g (1lb 5oz) 500g (1lb 2oz) 400g (14oz)
Sugar 1½ tbsp 1 tbsp 1 tbsp
Butter 25g (1oz) 25g (1oz) 15g (½oz)
Milk powder 2 tbsp 1½ tbsp 1 tbsp
Salt ¾ tsp ¾ tsp ½ tsp
Water 400ml 350ml 280ml